Tìm kiếm trên google.com
Pháp âm mới nhất
Đức Phật
Các bài giảng pháp
Phim phật giáo
Hộ niệm - Vãng sanh
duc phat
Kinh giảng giải
Phật giáo với cuộc đời
Tóm tắt cuộc đời đức Phật
 • đức phật
 • Cuộc Đời Vĩ Đại Của Đức Phật
 • Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc nhỏ ở phía Bắc Ấn Ðộ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới, Hoàng hậu Ma Da (Maya), vợ của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu. Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình, theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với sáu chiếc ngà. Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy Hoàng hậu Ma Da tỉnh dậy với một niềm hoan hỷ tràn đầy, chưa từng có trước đây... Sau đó vào đêm trăng tròn tháng tư, năm 625 trước Tây lịch, Ðức Phật ra đời tại vườn Lâm-tì-ni. Sau khi sinh ra, Ngài bước bảy bước, mỗi bước có hiện ra một hoa sen nâng đỡ chân Ngài.
 • đức phật
 • Bồ Tát Hộ Minh Tiền sanh của Đức Phật
 • đức phật
 • Hoàng Hậu Ma Da Nằm Mộng Thọ Thai
 • đức phật
 • Thái Tử Đản Sanh Bảy Bước Nở Hoa
 • đức phật
 • Lễ đặt Tên Thái Tử
 • đức phật
 • Tiên A Tư Đà Xem tướng Thái Tử
 • đức phật
 • Ngồi Nhập Định Thấy Chúng Sanh Khổ
 • đức phật
 • Văn Võ Thái Tử Hơn Người
 • đức phật
 • Dạo Bốn Cửa Thành Thấy Bốn Tướng Khổ
 • đức phật
 • Kết Hôn Với Công Chúa Da Du Đà La
 • đức phật
 • Thái Tử Yêu Thương Mọi Người Sâu Sắc
 • đức phật
 • Dạ Tiệc No Say Lộ Thể Xấu Xí
 • đức phật
 • Nửa Đêm Từ Biệt Vợ Con
 • đức phật
 • Rời Cung Xuất Gia
 • đức phật
 • Kiếm Huệ Cắt Tóc
 • đức phật
 • Liễu Ngộ Trung Đạo Xả Bỏ Khổ Hạnh
 • đức phật
 • Mục Nữ Cúng Dường
 • đức phật
 • Thề Nếu Chứng Đạo Bát Này Xin Chảy Ngược Dòng
 • đức phật
 • Quán Tưởng Duyên Khởi
 • đức phật
 • Long Vương Hộ Pháp
 • đức phật
 • Ma Nữ Chướng Ngại
 • đức phật
 • Ma Quân Đầu Hàng
 • đức phật
 • Chứng Vô Thượng Chánh Giác
 • đức phật
 • Phạm Thiên Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân
 • đức phật
 • Tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân Độ Năm Tỳ Kheo
 • đức phật
 • Độ Hơn Ngàn Đệ Tử
 • đức phật
 • Đức Phật Về Cung Thăm Người Thân
 • đức phật
 • Gặp Lại Da Du Đà La
 • đức phật
 • La Hầu La Bái Xá Lợi Phất làm Thầy
 • đức phật
 • Thuyết Pháp Cho Vua Tịnh Phạn Lúc Lâm Chung
 • đức phật
 • Dưới Gốc Bồ Đề Thuyết Pháp Cho Chư Thiên
 • đức phật
 • Sau Khi Thuyết Pháp Phật Quay Trở Lại
 • đức phật
 • Phật Hiện Tướng Bệnh Sắp Nhập Diệt
 • đức phật
 • Dưới Cây SaLa Phật Nhập Niết Bàn

Website hữu ích
www.chuahoangphap.com.vn | http://www.tinhthuquan.com || | http://phapthi.net | | http://babysunvietnam.com | | http://lelamtinhlong.com |
Từ khóa tìm nhiều

Phật pháp nhiệm mầu   

Khuyên người niệm phật  

    

Ánh sáng pháp